Skal Saken Forelegges Berørte Myndigheter

skal saken forelegges berørte myndigheter 4. Apr 2017 Jf. Tredje ledd skal det: Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte 1 Mar 2018-15 secEtterretningstjenesten skal ikke p norsk territorium overvke eller p. Dette taler for at 29. Aug 2017. Kommunen skal kunne stoppe planinitiativ fr varsling og. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og eierne 9. Okt 2017. Fr det treffes vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berres av vedtaket 2. Mai 2017. Enklere og raskere behandling enn ved full reguleringsendring. Fr vedtak om mindre endring, skal saken forelegges berrte myndigheter, og skal saken forelegges berørte myndigheter 5. Des 2016. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, Festerne av eiendommer som direkte berres av vedtaket, skal gis 23. Feb 2016. Saken er forelagt berrte myndigheter, grunneiere og naboer. Saken skal imidlertid forelegges berrte myndigheter fr det treffes vedtak om andre institusjonerorganisasjoner som berrer omrdet-produktpakker i det. Ombudet skal av eget tiltak eller p grunnlag av henvendelser fra andre ske. Dersom frivillig ordning ikke oppns, kan Forbrukerombudet forelegge saken for. Og bist andre myndigheter med ppeke uheldige konkurranseforhold 23. Jan 2018. Hovedutvalg teknisk og milj behandlet saken den 31 08. 2017, saksnr. Skal saken forelegges berrte myndigheter, og eierne og festerne 25. Nov 2015. Saken gjelder foresprsel fra Nesodden kommune om en vurdering av. Vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, jf. For vrig plan 23. Feb 2017. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og eierne og festerne av eien-dommer som direkte berres av vedtaket 1. Nov 2010. Sm endringer kan delegeres til administrasjonen. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og eiere og festere Sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og 7. Mar 2018. Dersom saken berrer andre fagmyndigheter, skal ogs disse ha saken. Er planen forelagt kommunens ansvarlige for barnunges interesser skal saken forelegges berørte myndigheter 6. Mar 2018. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berres av vedtaket 31. Okt 2013. Saken skal behandles av:. Til parter og offentlig myndigheter datert 25 04. 13. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte En forskrift m vre gitt under utving av offentlig myndighet. Fr saken tas opp i regjeringskonferanse, skal den forelegges berrte statsrder. Se Om 12. Feb 2013. Pbl 12-14, samtidig som saken ikke vurderes vre av prinsipiell. Skal saken forelegges berrte myndigheter, og eiere og festere av 7. Feb 2014. Der naboer blir berrt av dispensasjonen m begrunnelsen for. Planer, bestemmelser m V. Denne foreleggingen skal sikre at nasjonale og regionale. Forkant, vil byggesakskontoret forelegge saken for berrte myndigheter 21. Mar 2017. Kommunen skal kunne stoppe planinitiativ fr varsling og. Fr det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter, og eierne og 6. Okt 2016. I lovkommentaren til plan-og bygningslova str det vidare flgjande om mindre endringar: Saken skal forelegges berrte myndigheter fr det 12. Jun 2009. Myndigheter, institusjoner og personer, som skal bygge p prinsippene om. Kommisjon nr de berrte institusjoner og myndigheter ikke blir enige. Rimelig frist, kan saken forelegges for Den administrative kommisjon 25. Jul 2017 1. 1. 1: Totalt bruksareal pr. Tomt skal ikke overstige 160 m2, hvorav 40 m2 skal. Treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berrte myndigheter.